No cure, no pay

U betaalt Client First Finance als kosten aantoonbaar omlaag gaan of opbrengsten hoger zijn dan de benchmark. No cure no pay. Voor de berekening van het voordeel wordt de bestaande situatie vóór de pitch vergeleken met de nieuwe situatie na de pitch. Voor de vermogensregie betaalt u in eerste instantie alleen een vaste basisfee van € 5.000 per jaar ter dekking van de vaste kosten. Verder betaalt u Client First Finance op jaarbasis achteraf – alleen als het rendement van het vermogen beter is dan de markt.

Vooraf spreken we duidelijk met u af wanneer er sprake is van “een beter resultaat”. En vergelijken we het resultaat met een relevante benchmark. Deze benchmarks zijn objectief en openbaar en kunnen dus altijd door u geraadpleegd worden. Over het deel dat uw portefeuille beter presteert dan de afgesproken benchmark(s) ontvangt Client First Finance een vergoeding. Deze winstdeling wordt vooraf vastgesteld en aan het einde van het kalenderjaar berekend.

U betaalt alleen  als het rendement van het vermogen beter is dan de markt.

Rendement voorbeeld

Rendement rekenvoorbeeld

U draagt alleen een percentage van het rendement af dat CFF voor u behaalt bóven het marktgemiddelde (outperformance). Stel het gemiddelde marktrendement (benchmark) is 6% en CFF behaalt voor u een rendement van 8%, dan draagt u alleen een percentage af over die 2% extra rendement. Zo betaalt u CFF alleen als u meer verdiend heeft dan de markt.

Stappenplan: de route volgens Client First Finance

1

Inventarisatie

We starten met een grondige inventarisatie van uw persoonlijke situatie en vermogenspositie. Daarna bepaalt u de eisen voor het beleggingsbeleid. Gewenst rendement, maximaal risico, inkomen, liquiditeit, beleggingshorizon en type relatie. In overleg met u vraagt Client First Finance enkele partijen een voorstel te doen. Client First Finance gebruikt hiervoor een zeer uitgebreid netwerk van nationale en internationale vermogensbeheerders.

2

Pitch

De deelnemende partijen doen hun voorstel in een door Client First Finance vastgesteld format. Hierdoor zijn de voorstellen transparant en vergelijkbaar. De vermogensbeheerders presenteren hun voorstel aan u tijdens een pitch. In deze pitch hebben zij één uur de tijd om hun voorstel aan u toe te lichten. De deelnemers weten precies wie hun concurrenten zijn. Zo doen zij u een scherp aanbod.
Aan het eind van deze pitch vat Client First Finance de presentaties samen en bespreekt met u de analyse. Daarna maakt u de keuze.

3

Implementatie

Op basis van uw keuze maakt Client First Finance een implementatieplan om het nieuwe beleggingsbeleid in gang te zetten bij de bestaande beheerder of bij één of meer nieuwe beheerders. Client First Finance neemt u alle zorg voor de benodigde administratieve handelingen en procedures uit handen. Client First Finance bewaakt de overboekingen en aankopen. En bereidt op tijd de overboekinstructies voor. U bent degene die de opdrachten aan de banken geeft. Tijdens de implementatiefase krijgt u wekelijks een update. Zo weet u altijd welk bedrag bij welke beheerder staat. En houdt u ook tijdens de implementatiefase het overzicht.

4

Monitoring en rapportage

Het doorlopend monitoren van uw vermogensbeheerders, het beleggingsbeleid, de genomen risico’s en de gekochte producten is belangrijk. Client First Finance controleert aan- en verkopen. En signaleert ook kansen. En benut ze, in overleg met u. Op maandbasis overlegt Client First Finance met de beheerders en ieder kwartaal krijgt u een volledig overzicht van kosten, opbrengsten en risico’s. Client First Finance bespreekt dit overzicht elk kwartaal met u persoonlijk. Via uw e-mail account bij Client First Finance blijft u op de hoogte van alle correspondentie met de vermogensbeheerders.

Client First Finance, uw betrouwbare navigator

Het team van Client First Finance gaat de uitdaging graag aan!