Client First Finance werkt voor particulieren en stichtingen met een vermogen van meer dan € 5 miljoen. Veelal (oud)ondernemers die zelf aan het stuur van hun vermogen willen zitten. Deze klanten zoeken ondersteuning op niveau om de beste keuzes te kunnen maken uit het grote aanbod oplossingen van (inter)nationale vermogensbeheerders. Client First Finance belegt niet zelf maar houdt namens de klant de vermogensbeheerders continu scherp op opbrengsten, kosten en risico’s.

Client First Finance is volstrekt onafhankelijk. Wij accepteren geen enkele vorm van vergoeding van banken, verzekeraars, vermogensbeheerders of andere financiële dienstverleners. Dit principe voert CFF ver door: wij doen nooit mee aan door dienstverleners georganiseerde sociale bijeenkomsten. En relevante inhoudelijke bijeenkomsten wonen we op eigen kosten bij.

Onze loyaliteit ligt dus alleen bij de klant. Zo kunnen we onafhankelijk van financiële dienstverleners blijven opereren.

Samen met de klant brengt Client First Finance de wensen en eisen voor het vermogensbeheer in beeld. Wat is de rendementsdoelstelling? Hoeveel risico wil de klant lopen? Is er inkomen nodig uit het vermogen? Wordt er belegd vanuit een BV of in privé?

Tijdens de pitch krijgt een aantal (inter)nationale vermogensbeheerders de kans om een voorstel uit te brengen. Door de analyse, het format en de regie van Client First Finance krijgt de klant voorstellen die aan zijn doelen beantwoorden en onderling vergeleken kunnen worden.

De deelnemende partijen weten precies wie hun concurrenten zijn. Deze marktwerking en de inkoopkracht van Client First Finance zorgen voor scherpe prijzen en het gewenste maatwerk. Zo valt er voor de klant echt wat te kiezen.

Dit doen we in overleg met de klant. Client First Finance zoekt de (inter)nationale partijen bij elkaar die een gedegen en aantrekkelijk voorstel kunnen doen conform de eisen van de klant.Bij voorkeur wordt ook de bestaande beheerder betrokken bij de pitch en werken wij nauw samen met de adviseurs van de klant, zoals accountant en fiscalist.

Client First Finance werkt alleen met partijen die voldoen aan de deskundigheids- en integriteitseisen van (inter)nationale toezichthouders.

Een concreet voorstel als aanvulling op, of alternatief voor uw huidige financiële situatie.

Met inzicht in uw risico’s: analyse van het risico per mandaat en de gehele beleggingsportefeuille. Zo ziet of u ongewenst valutarisico loopt. En heeft u overzicht in de beleggingen per regio en sector.

Na de pitch heeft u een voorstel voor uw gehele portefeuille en een beeld van de te verwachten rendementen na kosten. En weet u met welke benchmark(s) uw portefeuille straks vergeleken wordt.

Dankzij de analyse van Client First Finance kunt u vervolgens de juiste keuze maken.

Client First Finance zorgt voor alle administratieve handelingen die nodig zijn. Maar wij beleggen niet namens de klant: u bent de enige die bedragen kan overmaken. Client First Finance heeft slechts een informatiemachtiging.

Client First Finance maakt voor klanten een implementatieplan. Vervolgens wordt u wekelijks via de mail op de hoogte gehouden van de voortgang.

Doelen afspreken voor het vermogensbeheer is één ding, maar opletten of iedereen zich aan de gemaakte afspraken houdt is nog veel belangrijker. Als Client First Finance voor u de vermogensregie voert, overleggen wij gevraagd en ongevraagd met vermogensbeheerders over het beleid. Wij controleren aan- en verkopen, checken of de kosten juist in rekening worden gebracht en controleren de risicodoelstellingen.

Elk kwartaal krijgt de klant een complete rapportage, die persoonlijk met u wordt besproken. Eens per jaar is er een overleg met alle beheerders.

De belangen van de klant en Client First Finance lopen parallel. Elk jaar leggen we samen met elke klant het beleggingsbeleid vast in de Investment Policy Statement. U bepaalt als klant dus de koers.

We spreken een benchmark af die past bij het gevoerde beleggingsbeleid. Dit objectieve referentiepunt is openbaar te raadplegen en gedurende het hele jaar in beeld. Bij grotere beleggingsportefeuilles wordt gewerkt met meerdere benchmarks, bijvoorbeeld voor staatsobligaties, bedrijfsobligaties, aandelen, onroerend goed etc.

Deze benchmarks worden vooraf vastgelegd en zijn te volgen via ‘trackers’.

Als de begeleiding en analyse van Client First Finance tot een beter resultaat leidt dan de markt, deelt Client First Finance in dit betere resultaat. Na afloop van het kalenderjaar maken we de balans op: zijn de resultaten van uw vermogensbeheer inderdaad beter dan de markt? Dan krijgt u een rekening.

Als u verdient, verdient Client First Finance ook. Volkomen transparant en onafhankelijk.