Privacy & disclaimer

Hoewel bij het gereedmaken en up to date houden van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Bovendien kunnen wij hier slechts algemene informatie en geen op maat gemaakte adviezen geven. Client First Finance is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite. Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Client First Finance geen controle heeft. Client First Finance draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan Client First Finance. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvuldigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Client First Finance.